IMG_20190710_185620.jpg

OM AD-FRAKT

AD-Frakt AS har adresse på Tessanden i Vågå kommune i Ottadalen (Nord-Gudbrandsdalen) i Oppland (Innlandet). Vi kjører over hele Norge, men vårt kjerneområde er Sør-Norge.


Vi transporterer alt gods som går på et flisvogntog. Det vil si flis, bulk, avfall, rundballer, høybunter, trelast, pallelast, stykk- og partigods.

Vi driver også formidling av høyensilage, tørrhøy, halm og flisbunter, samt flis i bulk. Vi har lager på Skilbrei i Sunnfjord, samt at vi leverer over hele landet.