IMG_20190711_192540.jpg
IMG_20190712_180642.jpg
IMG_20190712_170447.jpg
73_-909382561.jpg
IMG_20201009_073450-02.jpeg
transport.jpg
flisbunter.jpg
halm.jpg

VÅRE TJENESTER

 

TRANSPORT

Vi transporterer alle typer gods som er mulig å laste på et flisvogntog (skap). Vi har f.eks. mulighet til å transportere:

 • Flis

 • Bark

 • Bulk

 • Trelast

 • Byggevarer

 • Landbruksvarer

 • Tørrhøy og ensilage

 • Halm

 • Pallelast

 • Stykkgods

 • Partigods

 • Mindre traktorer og traktorredskaper

IMG_20190711_192540.jpg
halm.jpg

SALG OG FORMIDLING

AD-Frakt formidler førsteklasses

 • Høyensilage

 • Tørrhøy

 • Halm

 • Flisbunter

 • Flis i bulk.

Vi har lager på Skilbrei i Sunnfjord. Leverer over heile landet.